cansağlığı

cansağlığı
is. Bədənin bütün üzvlərinin normal vəziyyətdə olması, səhhət. Dedim: – Bunların hamısı ötüşər, insana cansağlığı lazımdır. . Ə. H.. <Gülşən də> başqa gənclər kimi Bakıya getmək, Azərbaycan Tibb İnstitutunda oxumaq, sonra həkim olub. . adamların ürəyini dinləmək, onların cansağlığını qorumaq. . niyyətində idi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • gənc — f. bax: gəncinə. Gənci afiyət «cansağlığı xəzinəsi» çox cansağlığı, lap çox cansağlığı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • afiyət — is. <ər.> köhn. Cansağlığı, sağlamlıq, səhhət. Ol bəzm idi afiyət bahari; Mən bülbüli zari biqərari. F.. Afiyət olsun! köhn. – cansağlığı, sağlamlıq arzusu bildirən ifadə (adətən şərbət, su içənlərə, yaxud asqıranlara deyilir) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sihhət səhhət — ə. 1) sağlamlıq, cansağlığı; 2) gerçəklik, doğruluq. Səhhəti vücud canın başın sağ olsun (çimmiş adama söylənilən təbir) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-dövlət — top. <ər.> Sərvət, dövlət, əmlak, var. Mal dövləti əlindən çıxmaq. – <Yaşlı kişi:> Görünür, Çopurun mal dövləti <Şirinnazın> gözünü tutmuşdu. S. H.. Gəzdim dağı, dağlığı; Yoxdu onun bağlığı; Mal dövlət gedər qalmaz; Qalar bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səhhət — is. <ər.> Sağlamlıq, cansağlığı. Səhhəti pozulmaq. Səhhətini qorumaq. – Gülnaz indi qalın cildli bir kitabı vərəqləyir, uşaq səhhətinə aid şəkillərə baxırdı. S. R.. Canına bax, elə olsun səhhətinə ziyan olmasın. M. C.. Səhhət tapmaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”